This event is only presented in Swedish

Efter Raw Ideas 11 oktober 2010, snabbsummerar Christian Alçenius, FutureLab och initiativtagare till FutureDesignDays samt ett antal vidareutvecklingar av detta prisbelönta forum. Den nya generationen – Raw Ideas på Gotland liksom Next Textile i Borås – börjar nu växa sig starka.

– Raw Ideas 2010 är det andra som genomförs på Gotland efter att vi började utveckla idén 2007, året då jag blev inbjuden av GRASP Raw att komma till Visby för att diskutera möjligheten att producera FutureDesignDays på Gotland. Resultatet av dessa samtal blev ett koncept som på allvar ska försöka utröna sambanden mellan basråvaror, basindustri och baskompetens, med särskilt fokus på råvaror runt Östersjöregionen och med start från specifik inriktning på Gotland. Kopplingen till design är tydlig. Vi måste alla vässa vår såg för att hänga med i den globala konkurrensen och i det fallet är design ett av de kraftfullare verktygen.

– Det här årets Raw Ideas bekräftade att det nu är på väg att få fäste på riktigt genom att många deltagare refererade till ”förra gången”,
säger Christian Alçenius.

Han syftar på förra årets råvaruevent som startade med öppet hus i tre materialkuber under Almedalsveckan i juli och avslutades med Raw Ideas på Wisby Strand i oktober. I år var fler delaktiga och fram för allt aktiva, vilket är målet med den samverkansarena som håller på att etableras runt forumet Raw Ideas.

Studieresa med ”Rostiga lådan”

Förmiddagens upptaktsutflykt stöttade tankar på att det går att omsätta omöjliga idéer. Första stoppet var designhotellet Furillens nya doldisgranne ”Rostiga lådan” vars slutenhet runt en atriumgård hävdes när dess fyra nerfällbara terrasser demonstrerades. Denna konstsamlares ateljé plus två (konstnärs)bostäder var just färdigbyggd på sin gudsförgätna skogsudde med havsutsikten förlagd till det platta grästaket. Arkitekt är Andreas Forsberg på AQ Arkitekter som jobbar med fotograf Johan Hellström bakom det som skett och sker på ön Furillen.

Så vidare till Bungenäs gamla militärområde planerat för ett bilfritt fritidssamhälle. Cyklar till utlåning vid entrégrinden! Plan för 140 bostäder i enstaka fall med en bunker inbyggd. Dessutom gästhamn, restaurang och badhus. 150-meters promenaden in i berget till atomsäkert sparsamt illuminerat logiläge var den tuffa upplevelsen. Ägaren och sammanhållaren Joachim Kuylenstiernas JK Fastigheter projekterar tillsammans med Ulf Larsson samt arkitekterna Daniel Heilborn och Erik Gardell. Lunchens pumpasoppa – från Visby – serverades i den ganska sönderskjutna gamla militärmatsalen vars stämning helst inte ska restaureras bort. Det likadana Konsumhuset bredvid som nu används till kafé har renoverats så varsamt att det nästan verkar orört sen 40-talet.

Kalksten exporteras som sand

Till eftermiddagens innehåll bidrog Lise Langseth VD för Svensk Betong och Kai Marklin generalsekreterare i Sveriges Stenindustriförbund. De gav de 60 deltagarna inblick i möjligheter för utveckling. Båda villiga att lära sig om förhållandena på Gotland och – varför inte? – samarbeta med varandra. Den billiga formbara betongen som finns överallt och inte längre bara är ett skällsord för bostadsbebyggelse i förorten och den dyrbara stenen vars omsättning är ringa men vars status är desto högre.

– Helst finns det till nästa Raw Idéas mer konkreta planer för kalken, öns hävarm, säger man på GRASP. För trots att denna råvara dominerar Gotlands industri är dess potentiella förädling mycket lite tillvaratagen. Glokalt, som det heter om det lokalas beroende av en global ekonomi, vore förutsättningarna så mycket större för kalkstenen än att vara dagens största exportartikel i form av sand. Och lämna Gotland för att användas i ståltillverkningen.

70% av råvaran ullen eldas upp

Samma gäller enligt en av grasparna, textilformgivaren Barbro Lomakkas presentation ”Nya innovativa lösningar för ullen som råvara”. Hon har experimenterat med ullens ljus- och ljudabsorberande egenskaper och därmed användbarhet som byggmaterial. I dagsläget säljs 12% av den gotländska ullen till fastlandet, 17 % till Lettland, 3 % till spinnerier medan 70 procent helt enkelt eldas upp. Bara 3% eller 2,5 ton omsätts på Gotland av denna den mest förnyelsebara bland råvaror, som återföds varje år. Själva råvaruproducenten fåret fick för första gången vara med i hennes powerpointvisning. I Lomakkas vision ingår en utvecklad förädling med forskning, produktutveckling och industritillverkning på Gotland – en dag i en skala som kräver ullimport från fastlandet.

Medverkade gjorde också Materialbibliotekets motor Björn Florman vars rubrik ”Det finns inget hållbart material” effektivt sköt drömmen om nya materiallösningar i sank till fördel för Gotlands existerande. Han tog upp exempel på hur industrin intensivt har sökt high tech material till speciella konstruktioner och kommit fram till att naturmaterialet kork är det mest högteknologiska för ändamålet. I Norge forskar man för att ta fram kött i laboratorium, vilket inte löser några problem i världen.

Samverkan

Förutsättningen för en fruktbar utveckling av samverkansarenan Raw Ideas är att även lokalt näringsliv och de ansvariga instanserna för Gotlands utveckling tar sin del av ansvaret såväl ekonomiskt som organisatoriskt. GRASP och FutureLab har egna verksamheter att driva och ta ansvar för i första hand markerar både Christian Alçenius och Grasparna själva.

De privata utvecklarna på Gotland Henrik Bergqvist, Department of Doing, och projektkoordinator Sven Sandström liksom Tomas Carlsson från Riksutställningar, tidigare Matens hus i Grythyttan och Formens Hus i Hällefors samt Florman från Materialbiblioteket är krafter som skulle kunna jobba med vidareutveckling på uppdrag från Gotland. Dessa aktörer fick igång deltagarna i en avslutande workshop om vilka gemensamma önskemål man kan jobba med. Då hade lokalen bytts från Wisby Strand Congress till LEVA Kungsladors växthus. Visbys och Gotlands nya ekologiska kök med bageri, gårdsbutik, keramikverkstad och försäljning. Även LEVA husfabriks butik som levererar husskal i flera storlekar, för köpare som själv vill bestämma fönster- och planlösning. Med det fina läget, ett stenkast efter rondellen söderut på Klintehamnsvägen är det lätt att förstå att man från första dagen haft en fylld parkeringsplats och lunchträngsel. Ännu ett påtagligt resultat av nya idéer i samverkan.

Mörkret föll, eldkorgarna tändes i den stora trädgården odlingar bland allt annat ett stort land med kronärtskockor. Rotfruktschips, nötter och serverades och inför LEVA-husbesiktningen varm äppelcider. Till slut den goda ekologiska middagen och ett upprop till Högskolans rektor: lägg inte ner designutbildningen på Gotland.

Sex elever därifrån bidrog effektivt till att presentera råvarubegreppet i sin icke romantiska vardag som skrot – kalkstens, gummi, mängder av allt slags överblivet som kan visa sig användbart. Deras i bruna påsar snyggt presenterade satsning hittas på restprodukter.se Studenterna sammanfattar sitt bidrag: Tillsammans kan vi utnyttja dessa dolda tillgångar. Ert spill kan bli någon annans möjlighet.

Samarbetspartnern och idégivaren Christian Alçenius har i hemstaden Borås deltagit i utvecklingen av Next Textile Borås inspirerade av FutureLabs succé med att dra i gång FutureDesignDays. Kommunen och kranskommunerna insåg fördelen med att bygga sitt eget varumärke Next Textile och samtidigt stötta den lokala och regionala utvecklingen. Det gör man genom att vara huvudman för och grundfinansera den fortsatta satsningen på kreativa och angelägna idédagar i Borås .

Näringslivskontoret i Borås ser Next Textile Borås som en strategisk plattform för att ta vara på textil kunskap och kompetens i Sjuhäradsbygden och att också kunna ackumulera ny kompetens till bygden genom alla de internationella kontakter som uppstår i kölvattnet av varje event. Futurelab är i dag en av aktörerna bakom det årliga evenemanget finansierat av Borås Kommun och Sjuhärads Kommunalförbund och arrangerat i samarbete med Smart Textiles och Textilhögskolan i Borås.

 

REBECKA TARSCHYS

GRASP RAW drivs av Helena Bloom, Mait Juhlin, Barbro Lomakka och Karin Kloth

Program

Kl 9.00 Furillen, halvön under förvandling på nordöstra Gotland. Arkitekt Andreas Forsberg, AQ arkitekter visar deras planer och det som inte syns bakom slagghögen, designhotellet, restaurangen och emeritkojorna.

Kl 10.30 Bungenäs – den sista bilfria, tysta och lugna utposten med planerade dolda hus inspirerade av militärens bunker-arkitektur. Om åtta år ett rekreationsområde med 150 bostäder, gästhamn, restaurang och badhus. Kalkbrotten och bunkrarna kommer att finnas kvar och användas. Arkitekt Daniel Heilborn på JK Fastigheter visar halvön.

Lunch. Återresa kl 12.15.

Kl 13.30 Registrereringen öppnar på Wisby Strand Congress & Event i Visby

Raw Ideas
Kl 14.00 Seminarier

  • Lise Langseth, VD Svensk Betong. Nya rön inom betong.
  • Kai Marklin, generalsekr i Sveriges Stenindustriförbund. Varför ska vi bryta sten?
  • Björn Florman, Materialbiblioteket ”Det finns inget hållbart material”. I samarbete med Almi Företagspartner
  • Barbro Lomakka, textilformgivare. Nya innovativa lösningar för ullen som råvara.
  • Studenter vid Design och konstruktion, Högskolan på Gotland projekt ”Det som blir över”.
  • Moderator: Mårten Jansson.

Kl 16.30 Till LEVA Kungslador. Årets Gotländska turistiska nyhet som bygger på att rita och sälja ekologiska hus.

Samtalen från Raw Ideas i fjol har tagit ett steg. En utredning visar behovet av en samordnad tillverkningsindustri på Gotland. Utredningen presenteras med förslag till fortsättning. Dina synpunkter är viktiga.

Kl 19.00 Middag på LEVA Kungslador och cirka kl 22.00 retur till Visby.