This event is only presented in Swedish

Affärsdesign för vår framtid

Konferensen tar sin utgångspunkt från Östersjöregionens råvarunäringar (kalksten, mineral, vatten, trä och ull) och dess potentiella framtid ur ett design- och affärsmässigt hållbarhetsperspektiv.

Hur konkurrerar vi med tillväxtmotorn i Fjärran Östern? Var står branscherna i miljöfrågan – är man en tillgång eller en belastning för framtiden? Kan vi dra nytta av regionens samlade kompetens och på så sätt vässa sin egen verksamhet genom att samarbeta över traditionella skrågränser? Hur skapar vi ett dynamiskt nätverk av – designers, arkitekter, forskare, miljöorganisationer och entreprenörer – för att ge en extra tändande gnista till sin egen utveckling?

17 oktober i SLITE på Gotland!

Här möts politiker, entreprenörer, tillverkare, designers och visionärer för att tillsammans bredda sitt nätverk, samarbeta och utveckla innovativa processer.

Syftet är att diskutera möjligheter att öka våra nationella basråvarors förädlingsgrad samt våra basindustriers konkurrenskraft genom ökat designkunnande.

Ett växthus för idéer

FutureDesignDays är en gränsöverskridande arena för affärsutvecklings- och varumärkesfrågor där designkunskap kan ge nya innovationsmöjligheter. En internationell konferens där människor från en rad skilda yrken byter erfarenheter, bygger nätverk och utvecklar affärer.

DartDet finns en rad olika anledningar att delta på FutureDesignDays. Här pågår en internationell debatt om hur vi kan forma vår framtid. BRIC-länderna t ex, står redan redo att hoppa över flera av de traditionella utvecklingsstegen vi tagit. Behovet av snabbare och ändå hållbara utvecklingsprocesser har blivit allt tydligare här i ”gamla världen” och mycket tydligt för oss runt Östersjön.

På denna dynamiska mötesplats bygger man på sina kunskaper och utbildar sig i möjligheter. Man ser och hör om morgondagens innovationer och lösningar och träffar människorna bakom idéerna. Tillfällena till att bredda sitt kontaktnät och plantera affärsmässiga frön är otaliga.

Till vem riktar sig RAW IDEAS?

Fasadglas.jpgFutureDesignDays RAW IDEAS riktar sig till dig som vill ligga i framkant vad det gäller framtidens affärsmöjligheter och de förändringar inom en rad olika områden som råvarubranschen och basindustrin står inför.
På FutureDesignDays RAW IDEAS kan yrkeskategorier som sällan eller aldrig möts få möjlig­het att knyta unika kontakter och i sin tur skapa grogrund för vidare affärsutveckling.
En vd kan således ha lika stort utbyte som en student eller politiker… men även du som jobbar som eller med:

 • marknadschef eller marknadsförare
 • produktutvecklare eller affärsutvecklare
 • varumärkesfrågor eller patent
 • politik eller samhällsutveckling
 • basråvaror eller basindustrin

Vilka frågor tas upp på FutureDesignDays?

FutureDesignDays är en process som syftar till att fånga upp komplicerade sammanhang – och presentera dem i en form som både är begriplig och inspirerande. För oss handlar designfrågor i mångt och mycket om människors verkliga behov, vad livet självt kräver av tingen. Vilket i sin tur kan mynna ut i en affärsidé, eller är uppsåtet för att driva ett företag eller varumärke överhuvudtaget. FutureDesignDays vill vara ett väckelsemöte för designers, företagsledare och beslutsfattare som vill påbörja en sådan resa – en resa för att finna sitt uppsåt.

Nyckelfrågor på RAW IDEAS

 • Vilka är de nya sätten att förädla råvaror?
 • Vilka är de mest hållbara användningssätten?
 • Vilka är framgångsexemplena att ta lärdom av?
 • Vem styr och vem påverkar utvecklingen?
 • Vilka innovationer kan vi förvänta oss inom fem till tio år?
 • Vilka utmaningar står vi inför, vare sig vi har lågkonjunktur eller inte?

Varför ska du delta?

 • Bli bättre på att förutse möjligheter på din marknad – ta del av framgångsexempel
 • Få insikt om framtidens affärsmöjligheter kring Östersjöregionen och nya kontakter
 • Hur skapar man en innovation och gör nya affärer med basråvaror – lär av de bästa
 • Knyta värdefulla kontakter utanför ditt traditionella yrkesområde

Var?

 • Slite, nordöstra Gotland med vy över Östersjön.
 • Konferens på Slite Bio, digital biograf.
 • Middag på Slite Utveckling AB

Program

Studiebesök

Kl 9.15
Buss från Visby via flygplatsen.

Kl 10.00
Cementa. Cementa Research visar delar av Europas största Cementfabrik. Vi besöker brottet  och får en inblick i deras arbete med analys av betong och cement.

Kl 13.00
Lunch Slite Havsbad

Raw Ideas

Kl 14.00
Slite Bio
Raw ideas öppnas av moderator Björn Florman, Materialbiblioteket

 • Energi genom havsvatten och betong för att hushålla med energi. Christer Malmström, arkitekt bland annat av Almedalsbiblioteket i Visby.
 • Aesthetics in the Raw, beyond the polished surface Cheryl Akner, professor in theoretical and applied aesthetics Konstfack, University College of Arts, Crafts & Design, guest professor Grythytte Academy, Örebro University
 • Kaffe och förfriskningar.
 • Återanvända gammal betong och avmilitarisera byggnader. Daniel Heilborn och Erik Gardell arkitekter på Skälsö Arkitekter
 • Samtal om hushållning av resurser via vatten och betong med föreläsarna samt, Johan Larsson Cementa Research och Karin Bengtsson, lektor i växtekologi vid Högskolan på Gotland.
 • GRASP RAW presenterar planerna för Mötesplats Råvara Östersjöregionen.

Kl 18.00
Förflyttning till Storgatan 95. Slite Utveckling AB presenterar kontors- och verkstadshotellet på 925 kvm

Kl 19.30
Middagsbuffé

Moderator: Björn Florman, Materialbiblioteket