Materialbiblioteket

Materialbiblioteket är ett showroom och en professionell resurs för yrkesverksamma inom design, arkitektur eller produktutveckling.  Materialbiblioteket ger information om material och tillverkningsmetoder i ett tidigt skede av designprocessen.

Materialbiblioteket grundades 2005 av Björn Florman och Oliver Schmidt. Tankarna på att starta ett materialbibliotek började efter det att Oliver Schmidt slutfört ett tvåårigt forskningsprojekt på Konstfack. Som anställd på institutionen för industridesign och i samarbete med Konstfacks bibliotek och Lisa Martling Palmgren ville de utveckla Konstfacks möjlighet att på en central plats samla och sprida skolans gemensamma materialkunskap. Snart blev det också tydligt att behovet för en materialbibliotektsresurs var lika stort även för yrkesverksamma kreatörerna.
Björn Florman föreläser om materialets olika möjligheter på företag och institutioner.  Han anlitas också för rådgivning i samband med utveckling av nya produkter i Sverige och utomlands.