Generalsekreterare
Sveriges Stenindustriförbund

Kai Marklin är Generalsekreterare i Sveriges Stenindustriförbund samt Utvecklingsledare vid Göinge Utbildningscenter, Stenforsaskolan, som ligger i Sibbhult och i Östra Göinge kommun. Inom ramen för gymnasieskolans Industriprogram bedriver de Sveriges enda gymnasiala stenutbildning. Orsaken till placeringen är bland annat att ca 25% av Sveriges stenindustri finns i detta område. Det nära samarbetet mellan bransch och utbildning har också resulterat i ett Stenkompetenscenter. På centret pågår föreläsnings- och utbildningsverksamhet samt projekt av olika slag.