VD Svensk Betong

Svensk Betong är sedan våren 2010 en sammanslagning av branschföreningarna Svenska Fabriksbetongföreningarna och Betongvaruindustrin. VD är Lise Langseth.  Svensk Betongs uppgift är att tydliggöra betongens fördelar i ett hållbart byggande – såväl socialt, ekonomiskt och miljömässigt.

Lise är civilingenjör från Väg och Vatten på KTH och har erfarenhet från såväl betongbranschen som från Boverket och branschorganisationen Svensk Teknik och Design.